Satellite at tranzit.ro

- November 1, 2012 -

Vineri, 2 noiembrie 2012, ora 18.30 tranzit.ro/ Iaşi vă invită la prezentarea proiectelor nerealizate ale grupului de artişti Satellite (Social Artistic Tendency Group). Grupul a fost format în 2010 în continuarea studiilor de artă ale membrilor săi desfăşurate la Universitatea de artă din Iaşi.
Satellite răspunde astfel la invitaţia mai puţin obişnuită a unei instituţii de artă de a realiza o prezentare a proiectelor care din diverse motive nu au putut fi materializate şi realizate în mod concret.

Cele două proiecte ce vor fi analizate sunt “Planck time” (Timp Plank – trimitere către un sistem de unităţi de măsură din fizica teoretică radical diferit faţă de mult mai cunoscutul şi mai frecvent uzitatul Sistem internaţional de unităţi de măsură [S.I.]; sistemul Plank pare a se elibera de arbitrarul antropocentric ce defineşte sistemul internaţional de unităţi de măsură) şi „The quick brown fox jumps over the lazy dog” (Rapida vulpe maronie sare peste căţelul lenes) – forma uşor modificată a unei faimoase propoziţii în limba engleză care conţine toate literele alfabetului în aceasta limbă.

SATELLITE (Social Artistic Tendency group) este un grup colaborativ de artişti înfiinţat de: Delia Bulgaru, Clara Casian, Anca Ştefănică, Alex Tărnăuceanu, Andrei Timofte şi Cristina Totolici, în februarie 2010. Membrii grupului au absolvit Facultatea de arte plastice decorative si design, secţia Artă Murală în cadrul Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi precum şi cursurile de master ale aceleiaşi facultaţi.

„Practica artistică a grupului are aplicabilitate socială şi vizează o cercetare asupra contextelor socio-politice locale sau mai ample. Lucrările sunt concentrate pe probleme contemporane, astfel proiectele Satellite alcătuiesc o cronică în imagini a evenimentelor locale importante.” (SATELLITE)

Formula actuală include trei membri activi şi anume: Delia Bulgaru, Alex Tărnăuceanu, Andrei Timofte.

————————————————————————————————————
Satellite presentation @ tranzit.ro/ Iasi

Friday, November 2nd 2012, 18.30 hours, tranzit.ro/ Iasi invites you to the presentation of the unrealized projects of the artist-group Satellites (Social Artistic Tendency Group). The group was formed in 2010 in extension of their members’ artistic studies at the Iasi art university.

Therefore, Satellite replies to the less usual invite of an art institution to compile a presentation of the projects that for various reasons could not be materialized and realized in a concrete form.

The two projects that will be analyzed are “Planck time ” (a reference to a system of measurement units in theoretical physics radically different to the much better known and more frequently used International system of Units [S.I.]; Planck system is allegedly free of the anthropocentric arbitrariness that seems to define the International System of Units) and “The quick fox jumps over the lazy dog” – the slightly modified form of a famous sentence in English that contains all the letters of the alphabet of this language.

SATELLITE (Social Artistic Tendency group) is a collaborative group of artists initiated by: Delia Bulgaru, Clara Casian, Anca Ștefănică, Alex Tărnăuceanu, Andrei Timofte and Cristina Totolici in February 2010. The group members completed their BA and MA degrees at the Mural Art Department at the Faculty of Fine Arts, Decorative Arts and Design within “George Enescu” University of Arts in Iasi.

“The artistic practice developed by the members of this group has a social applicability and addresses a research on local or extended socio-political context. The artworks are focused on contemporary issues therefore the projects become a chronicle in images of the important local events.” (SATELLITE)

The current formula includes three active members: Delia Bulgaru, Alex Tărnăuceanu, Andrei Timofte.