My0card | 2011

14 - 20 februarie 2011

  • myocard1
  • myocard2
  • myocard3
  • myocard4
  • myocard5
myocardw1myocardw2myocardw3myocardw4

un proiect participativ de SATELLITE (Delia Bulgaru, Anca Ștefănică, Alex Tărnăuceanu, Andrei Timofte, Cristina Totolici), Laura Partin și Gabriela Stoica

Colaboratori: Marius Arcuș, Laura Turtă, Paul Meiuș, Bogdănel Nedelea, Alina Oșlobanu, Cristina Moraru, Eduard Fiuciuc, Alexandru Enache, Oana Popescu,Vlad Pintilie

Galeria Moldova Mall, Iași |14 – 20 februarie 2011

instalație de obiect, performance, desen, pictură, metal, lemn, autocolant, dimensiuni variabile

„My0card” este un proiect artistic participativ care reflectă ironic modalitatea prin care producțiile de masă influențează relațiile interumane de ordin sentimental. În fiecare an, în ziua de 14 februarie, se poate oficia în diverse spații comerciale căsătoria de o zi.

Performance-ul din galerie hibridizează simbolic și chestionează serialismul acestor căsătorii manifestat ca practică similară procesului de obținere de produse a unei fabrici, „pe bandă rulantă”.

Denumirea „my0card/miocard” se referă la devalorizarea sentimentului ca produs de consum, așa cum acesta este speculat în contextul capitalist, al producerii de subiecți omogenizați, care vor iubi doar în termenii clișeizați ai obiectivelor matrimoniale sau materiale.

-en-

a participative art project by SATELLITE (Delia Bulgaru, Anca Ștefănică, Alex Tărnăuceanu, Andrei Timofte, Cristina Totolici), Laura Partin and Gabriela Stoica

Collaborators: Marius Arcuș, Laura Turtă, Paul Meiuș, Bogdănel Nedelea, Alina Oșlobanu, Cristina Moraru, Eduard Fiuciuc, Alexandru Enache, Oana Popescu, Vlad Pintilie

Moldova Mall Gallery, Iași |14 – 20 februarie 2011

object installation, performance, drawing, painting, metal, wood, adhesive paper, variable dimensions

„Myocard” is an artistic participatory project that reflects, ironically, the way the mass production influences the
sentimental interpersonal relationships. Every year, on the 14th of februrary, one can officialize the one day weddings in various commercial spaces.

The performance in the gallery hybridizes symbolically and questions the serialism of these weddings when it manifests
like a practice that is similar to the process of obtaining products in a factory.

The name „my0card” is related to the devaluation of the feeling as a consumer product, as it is speculated in the capitalist context, of the production of homogenized subjects, which are going to love only in the predictable terms of the marital or material aims.