Artists

about

Satellite este un grup colaborativ de artiști înființat de: Delia Bulgaru, Andrei Timofte, Anca Ștefănică, Alex Tărnăuceanu, Cristina Totolici și Clara Casian în februarie 2010. În 2018 o parte din membrii grupului artistic au fondat asociația satelit.

Denumirea vine de la ideea că practica artistică dezvoltată de membrii grupului are aplicabilitate socială și vizează o cercetare desfășurată în mai multe zone, termenul de ”satelit” reprezentând o metaforă pentru viziunea comună față de majoritatea aspectelor cultural-artistice.Începând cu 2007, artiștii care s-au alăturat grupului Satellite au lucrat individual sau sub diverse colaborări la proiecte artistice care investigau anumite preocupări, problematici sau fenomene legate de contexte socio-politice locale sau mai ample.

Împărtășind practici artistice comune, grupul s-a înființat în formula actuală în 2010, primul proiect conceput sub semnătura Satellite fiind Recycling Ghosts.

Membri Activi: Alex Tărnăuceanu, Delia Bulgaru, Andrei Timofte

-en-

Satellite is a collaborative group of artists initiated by: Delia Bulgaru, Andrei Timofte, Anca Ștefănică, Alex Tărnăuceanu, Cristina Totolici and Clara Casian in February 2010. In 2018, part of the group members founded the satelit association.

The name is inspired from the idea that the artistic practice developed by the members of this group has a social applicability and addresses a research on multiple areas of interest, the term “satellite” thus meaning a metaphor for geographical distance but also the common vision towards the diverse cultural-artistic aspects. Since 2007, the artists who have later joined the Satellite group have worked individually or under different collaborations on art projects that investigated certain concerns, issues or phenomena related to local or larger socio-politic contexts.

By sharing their common artistic practice, the group has gathered in the current formula as of 2010, the first project conceived under the Satellite signature being Recycling Ghosts.

Active Members: Alex Tărnăuceanu, Delia Bulgaru, Andrei Timofte