SCRATCH DISKS ARE FULL | 2007

4-11 June 2007

  • scratch1
  • scratch2
  • scratch3
  • scratch4
  • scratch5

 

scratchw1scratchw2scratchw3

un proiect de: Delia Bulgaru, Clara Casian, Anca Ștefănică, Mădălina Ungureanu și Gabriela Zamfir

 
curator: Dan Acostioaei
 
Galeria apARTe, Iași | 4-11 iunie 2007
 
instalație, desen, carton, hârtie, plastic, dimensiuni variabile

Scratch disk-urile sunt spații alocate pe hardul unui computer pentru a stoca informația temporară, fiind folosite de către programele de graphic design. Spațiul de scratch disk este alocat numai în scopul stocării temporare și nu poate fi folosit pentru salvări de siguranță.
“Scratch disk is full” este un mesaj de eroare în programele de editare grafică și apare atunci când spațiul de stocare al fișierelor temporare devine insuficient.
Expoziția Scratch disks are full iși propune să exploreze și să exploateze conceptul de inflație deconcertantă a informației, mai cu
seamă abundența imaginii media, angoasa imposibilității de a decide și de a selecta ceea ce este util dintr-o masă uriașă de mesaje. Conceptul este, de asemenea, legat de digitalizarea mediilor de comunicare și a majorității domeniilor de activitate, ceea ce are implicații și la nivelul relațiilor interumane.

-en-

a project by: Delia Bulgaru, Clara Casian, Anca Ștefănică, Mădălina Ungureanu and Gabriela Zamfir

curator: Dan Acostioaei

apARTe Gallery, Iași | 4-11 June 2007

installation, drawing, cardboard, paper, plastic, variable dimensions

Scratch disks are spaces allocated on computer hard drives for temporary storage of data, being used by graphic design programs. Scratch disk space is only allocated for temporary storage and cannot be used for safe data saving.

“Scratch disk is full” is an error message displayed by graphic editing applications and it is caused by low storage space for temporary files.

The Scratch disks are full project aims at exploring and exploiting the concept of deconcentrated inflation of information, specifically in regards to the abundance of media imagery, the anguish of a certain impossibility of deciding and selecting the useful thing from an enormous amount of messages. The concept also relates to the digitalization of communication media and of the majority of activity fields, which reflects at the level of inter-human relationships, too.