Control Collection | 2009

12-29 May 2009

  • control1
  • control2
  • control3
  • control4
  • control5
controlw1controlw2controlw3

un proiect de Delia Bulgaru, Adrian Poroh, Anca Ştefănică şi Alex Tărnăuceanu

curatori: Cătălin Gheorghe şi Cristian Nae

Centrul Cultural Francez Iaşi | 12-29 mai 2009

proiect desfăşurat în cadrul programului Carte blanche aux jeunes créateurs susţinut financiar şi logistic de Centrul Cultural Francez Iaşi în parteneriat cu Vector – studioul de practici şi dezbateri artistice, Iaşi

instalație multimedia, instalație de obiect, desen, dimensiuni variabile

Instalaţia concepută site-specific pentru Centrul Cultural Francez prezintă o atitudine critică şi ironică faţă de recentele discuţii cu privire la introducerea unor noi “măsuri de siguranţă” a cetăţenilor, impunându-se modificarea actelor de identitate în urma colectării cât mai multor date personale, de la diversificarea imaginilor faciale şi obligativitatea impresiunilor digitale până la solicitarea scanării retinale şi posibilitatea introducerii cipului electronic subcutanat.

Configurând vizual o gândire şi o alegorie distopică a unei iminente “societăţi a controlului”, realizatorii proiectului chestionează şi poziţia de putere a mass mediei care, prin susţinerea ideologiei globalizării şi sub pretextul asigurării
protecţiei şi siguranţei cetăţeanului, promovează utilitatea publică a diferitor sisteme şi elemente de securitate care ar putea priva individul pe viitor de drepturile sale umane fundamentale.

-en-

a project by Delia Bulgaru, Adrian Poroh, Anca Ştefănică and Alex Tărnăuceanu

curators: Cătălin Gheorghe and Cristian Nae

French Cultural Centre Iași | 12-29 May 2009

project conceived as part of the Carte blanche aux jeunes createurs program, supported by the French Cultural Centre Iași in collaboration with Vector – studio for art practices and debates, Iași

multimedia installation, object installation, drawing, variable dimensions

The site-specific installation designed for the French Cultural Centre presents a critical attitude towards the recent debates regarding the introducing of new “security measures” among citizens, by imposing modifications of ID cards as a consequence of collecting as many personal data as possible, from the diversity of facial tracking and the obligation of digital impression up to the solicitation of retinal scanning and the possibility of applying under skin chip implants.

By visually configuring a distopic thinking and allegory of an imminent “society of control”, the project participants are also questioning the power position of mass media which, by supporting the ideology of globalization and under the pretext of ensuring protection and security of citizens, is actually promoting the public utility of various systems and security elements which might deprive the individual from his fundamental human rights.