TESTER | 2009

6-12 February 2009

  • tester4
  • tester3
  • tester2
  • tester1

Personality Test

Personality test constă în simularea unei sesiuni de votare ce are loc în perioada alegerilor electorale. Alternativa propusă este o înlocuire a personajelor politice cu animale.

-en-

Personality test represents a simulation of a voting session that takes place during elections. The proposed alternative is a replacement of political figures with animals.
  • drive1
  • drive2
  • drive3

Drive Test

Drive test este o analiză a sistemului rutier propriu-zis vizând, la fel ca și personality test, eroarea la nivel organizatoric și administrativ a societății actuale. Testul critică ambiguitatea codului rutier și posibilitatea interpretării legislației.

-en-

Drive test is an analysis of the traffic system and it addresses, as in the previous “personality test”, the error that occurs at an organizational and administrative level in the current society. The “test” criticizes the ambiguity of traffic laws and the possibilities of interpreting legislation.
  • job1
  • job2
  • job3

Job Test

Job test iși propune să investigheze ironic situația în care este pusă o persoană care se prezintă la un interviu de angajare. Acest test vizează impasibilitatea umană din momentul în care trebuie să ne decidem asupra unor acțiuni care ne vor dicta viața ulterior.

-en-

Job test proposes to ironically investigate the situation to which a person is faced at an employment interview.

un proiect interactiv de: Alexandru Tărnăuceanu, Andrei Timofte, Adrian Poroh

colaboratori: Delia Bulgaru, Ioana Moisii, Andrei Cozlac, Marius Arcuș

curatori: Dan Acostioaei, Cătălin Gheorghe

Galeria apARTe, Iași | 6-12 februarie 2009

instalație multimedia, instalație de obiect, performance, desen, pictură, metal, lemn autocolant, dimensiuni variabile

Proiectul Tester iși propune să testeze prin intermediul intervențiilor artistice sistemul socio-politic actual în scopul evidențierii erorilor din interiorul său, și pune intrebarea: “Există sau nu liberul arbitru în contextul societății contemporane?”. Această întrebare pornește de la sesizarea modului automatic de a ne trăi viața într-un sistem bazat pe legi și reguli,unele dintre ele relativ interpretabile, neclare, care îngrădesc individul și-l reduc la o simplă piesă dintr-un mecanism, care oricum pare a nu funcționa adecvat în raport cu sistemul.

-en-

an interactive project by Alexandru Tărnăuceanu, Andrei Timofte and Adrian Poroh

curators: Dan Acostioaei and Cătălin Gheorghe

collaborators: Delia Bulgaru, Ioana Moisii, Andrei Cozlac, Marius Arcuș

apARTe Gallery, Iași | 6-12 February 2009

multimedia installation, object installation, performance, drawing, painting, metal, wood, adhesive paper, variable dimensions

Tester proposes to examine, by the means of artistic interventions, the current socio-politic system with the purpose of emphasizing its inner errors, and addresses the question: “Is there any free will in the context of contemporary society, or not”? This question arises when sensing the automatic mode of living our lives in a system based on laws and rules, some of which are relatively debatable, unclear, and suppressive to the individual, reducing him to a simple piece of a mechanism that doesn’t seem to function according to the system anyway.